Kontakt

  OT Energy Services a.s.

  T +420 568 413 111
  F +420 568 413 999
  E obchod@otenergy.eu

  Lokality

  Lokality OT Energy Services a.s.

  OT Energy Services je zastoupena svými pobočkami v 15 lokalitách v České republice a jednou na Slovensku.

  Aktuality

  03. 07. 2015 Úspěch ve výběrovém řízení na JE Temelín

  03. 07. 2015

  Společnost OT Energy Services uspěla ve výběrovém řízení na „Záměnu řídicího systému, systému vlastní spotřeby a vyvedení výkonu diesel generátorové stanice (DGS) a společné rezervní DGS (SRDGS)". Předmětem získané veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následné provedení díla v lokalitě JE Temelín. Termín plnění je od roku 2015 do konce roku 2018.

  02. 07. 2015 Rekonstrukce úsekových stejnosměrných rozváděčů na EDU

  02. 07. 2015

  OT Energy Services a.s. uzavřela v měsíci červnu další dlouhodobý kontrakt se společností ČEZ a.s., jehož realizace bude probíhat v letech 2015 - 2018. Jedná se o investiční akci s dodávkou na klíč v Jaderné elektrárně Dukovany, předmětem plnění je rekonstrukce úsekových stejno směrných rozváděčů. Realizace akce zahrnuje demontáž existujících zařízení, dodávku a montáž nových rozváděčů, jejich zkoušky a uvedení do provozu. Na vyměňované, opravované zařízení se vztahují požadavky vyhlášky SÚJB č.132/2008 Sb. v platném znění. Účelem díla je modernizovat stávající zařízení, zvýšit spolehlivost, bezpečnost provozování a snížit provozní náklady a náklady na jeho údržbu. Kompletní realizace projektu bude provedena především vlastními kapacitami.

  OT Energy Services a.s.

  Významný dodavatel komplexních služeb v oblasti Systémů kontroly a řízení, Průmyslových informačních systémů a Systémů elektro s dlouholetou působností v oblasti jaderné energetiky.

  Investiční dodávky

  Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

  chci vědět více

  Optimalizace energetických výroben

  Dodávky komplexních řešení pro automatizované ří- zení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

  chci vědět více

  Průmyslový servis

  Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

  chci vědět více
  přehrát video