Kontakt

  OT Energy Services a.s.

  T +420 568 413 111
  F +420 568 413 999
  E obchod@otenergy.eu

  Lokality

  Lokality OT Energy Services a.s.

  OT Energy Services je zastoupena svými pobočkami v 15 lokalitách v České republice a jednou na Slovensku.

  Aktuality

  20. 11. 2015 Pohony LIMTORQUE a MODAC na hraničních armaturách A10 systému TV

  20. 11. 2015

  Společnost OT Energy Services a.s. realizuje a řeší v rámci investiční akce v JE Dukovany, formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení, náhradu původních servopohonů LIMTORQUE a MODAC na hraničních armaturách A10 systému TV za modernější a ekonomičtější servopohony.
  Cílem akce je především splnění vyšších kvalifikačních požadavků pro servopohony systému TV v HZ (hermetické zóně) 2., 3. a 4. bloku, vyloučení nadměrného přetěžování, a tím i zrychleného stárnutí, vyhláškových (V309/2005 Sb.) armatur s Js10 systému TV, použitím vhodnějších servopohonů, výměna dožívajících servopohonů systému TV mimo HZ, spolehlivý servis a údržba servopohonů v dalším období provozu EDU (až do r. 2035). Celá investiční akce bude zahájena v roce 2015 a její ukončení se předpokládá v roce 2019. Součástí plnění je zpracování kompletní projektové dokumentace, dodávky a realizace pro 1. až 4. blok JE Dukovany, včetně provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech.

  18. 11. 2015 Wonderware - 21. uživatelská konference ČR/SR - 2015

  18. 11. 2015

  Ve dnech 21. a 22. října 2015 se konalo pravidelné výroční setkání českých a slovenských uživatelů softwaru a hardwaru pro průmyslovou automatizaci a informatiku od společnosti Wonderware (součást koncernu Schneider Electric). Setkání pořádala firma Pantek (CS), s. r. o. - autorizovaný distributor Wonderware pro ČR a SR - na obvyklém místě v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.
  Naše Společnost získala v tomto roce ocenění pro nejlepšího Wonderware Systémového integrátora České republiky, které je vyhlašováno za období od minulé konference. Ocenění slavnostně převzal z rukou ředitele firmy Pantek (CS) s.r.o. Ing. Zbyňka Červenky vedoucí zakázky Ing. Igor Tůma.
  Velmi zajímavým vystoupením přispěl také Ing. Karel Křehlík, který prezentoval řešení upgradu nadblokové sítě elektrárny Dukovany, známou též pod zkratkou NLAN.

  OT Energy Services a.s.

  Významný dodavatel komplexních služeb v oblasti Systémů kontroly a řízení, Průmyslových informačních systémů a Systémů elektro s dlouholetou působností v oblasti jaderné energetiky.

  Investiční dodávky

  Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

  chci vědět více

  Optimalizace energetických výroben

  Dodávky komplexních řešení pro automatizované ří- zení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

  chci vědět více

  Průmyslový servis

  Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

  chci vědět více
  přehrát video